back Nazad na opis pozicije

Električar (m/ž)

Lokacija: Kalinovac, Hrvatska, Croatia
Posao #: 12053878
Datum objave: 13-03-2019
*

*

*
Ženski
Muški

*

 

*

 

*

 

*
NK (I. niža stručna sprema)
PK, NSS (II. niža stručna sprema)
KV (III. srednja stručna sprema)
KV, SSS (IV. srednja stručna sprema, 3-godišnja škola)
VK (V. srednja stručna sprema – 4-godišnja škola)
VŠS (VI/1. i VI/2. viša stručna sprema ili specijalist)
VSS (VII/1. visoka stručna sprema / magistar struke)
Magistar (VII/2. magistar znanosti)
Doktor (VIII. doktor znanosti)

*

*
Da
Ne
Živim unutar 50km od RASCO-ovog sjedišta
Ako živite dalje od 50 km od RASCO-ovog sjedišta, molimo naznačite svoju spremnost na preseljenje na lokaciju bližu tvrtki.

 

*

*

 

*
Svoju privolu možete povući u svakom trenutku bez ikakvih negativnih posljedica putem e-mail adrese zastitapodataka@rasco.hr

this job portal is powered by CATS